REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

The Shah Nadir Throne

Nadirşah Tahtı


1747 yılında İran Hükümdarı Nadir Şah tarafından I. Mahmut'a armağan olarak gönderilmiştir. Hint Hükümdarlarına aittir. Nadir Şah tarafından Hint Seferi'nde ele geçirilmiştir. Tahtın tüm yüzeyi altınla kaplanmış, üzerine kırmızı-yeşil mine sıvanarak yakut, zümrüt ve incilerle süslenmiştir. Tahtın önünde, ayakların konacağı değerli taşlarla süslü bir iskemle ve minderi bulunmaktadır. "Keykavüs Tahtı" olarak da bilinir.