T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Turizm

Tatil Yerleri (Destinasyonlar)
  Turizm Çeşitleri
Türkiye'nin önemli turizm değeri taşıyan yöreleri ile ilgili bilgiler...   Her talebe uygun 4 mevsim turizm potansiyeline sahip ülkemizdeki turizm çeşitleri ve destinasyonları ile ilgili bilgiler...
  
Seyahat Kılavuzu
  Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesi
Yurtiçi ve yurtdışı seyahatleriniz için faydalı olabilecek vize, pasaport, gümrük, iletişim gibi bilgiler...  Türkiye'de turizm alanında yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimciler için bilgiler. KTKGB ve TM Alanları içinde ve dışındaki turizm yatırımları hakkında bilgiler...
  
Turizm İstatistikleri  Tesislerin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi
Yıllara, aylara, milliyetlerine göre konaklama, sınır giriş-çıkış, yat, charter istatistikleri ve yabancı ziyaretçi araştırmaları...  Bakanlıktan belge alan turizm yatırım ve işletme belgeli tesislerin belgelendirme, sınıflandırma ve denetleme işlemleri ve ilgili mevzuat...
  
Seyahat Acentaları  Deniz Turizmi İşlemleri
Seyahat Acentalarının Bakanlıkla yürüttüğü belgelendirme ve diğer başvuru işlemler..
  Türk ve yabancı bayraklı turizm yatları için işletme belgesi talepleri, yat ve yat limanları yatırım ve işletme belgeleri talepleri, Bakanlığa yapılan diğer başvurular...
  
Turist Rehberliği  Yaygın Eğitim Faaliyetleri
Turist Rehberliği, odalar, yetki çevreleri, ruhsatnameleri, rehberlik bölümü mezunları, çalışma kartları, rehber ücretleri ve denetimler...  Hizmet içi eğitim faaliyetleri, uluslararası eğitim faaliyetleri,  gerçekleştirilen ve planlanan eğitim seminerleri...
 
  
Turizm-Çevre İlişkileri  Pratik Bilgiler
Mavi Bayrak, Çevre Dostu İşletme Belgesi ve Plaketleri, Çevresel Etki Değerlendirme raporları...

Mavi Bayrak

Çevreye Duyarlılık Kampanyası (Yeşil Yıldız)
Çevresel etki Değerlendirme (ÇED) Raporları
  Turizm ile ilgili telefonlar (Turizm Müdürlükleri, müşavirlikler vb.), ilgili linkler, ülke ölçüm tabloları çevirileri...
  
Sıkça Sorulan Sorular  Turizm Kentleri
Turizm alanında, özellikle Bakanlıkla başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız...  Turizm yatırım alanları,  Çeşme, Dalaman, Didim, Kuzey Antalya, Manavgat/Oymapınar turizm kentleri...
  
Türkiye Logoları  Kültür Merkezleri
10 farklı dilde, Türkiye-turizm logosu...  İstanbul Kültür Merkezi , Ankara Kültür Merkezi , Adana Hacı Ömer Kültür Merkezi , Batman Kültür Merkezi , Bartın Kültür Merkezi , Bolu Kültür Merkezi , Bingöl Kültür Merkezi , Bitlis Kültür Merkezi , Bitlis Tatvan Kültür Merkezi , Çankırı Kültür Merkezi, Erzincan Kültür Merkezi , Erzurum Kültür Merkezi
  
Türkiye Turizm Stratejisi  Tanıtım Broşürleri
Turizm Stratejisi"Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013)" 28/02/2007 tarih ve 2007/4 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'yla onaylanmış olup, 02/03/2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  tanıtım broşürleriİllerimize ait tanıtım broşürlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Turizm Verileri  Mali Yardımlar
Turizm VerileriTürkiye, 1982'de turizm alanında başlattığı yatırım hamlelerini 2000'li yıllarda daha da artırarak dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasına girmiştir. Uluslararası turizm pazarında gerek turizm gelirleri ve gerekse gelen turist sayısı bakımından ilk on ülke içerisinde yer almayı başarmıştır.  Bakanlığımızca Yerel yönetimler  (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Birlikler) tarafından talep edilen turizm amaçlı çevre düzenleme projeleri ile altyapı yatırımları için bütçe imkânları çerçevesinde mali yardım yapılabilmektedir.