T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür

TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

Türk Kültürü

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.


Türk kültürü de Türk milletinin hayat tarzını ifade eder. Tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlerle buluşan Türk kültürü, insanlık tarihinin en zengin kültürlerinden biri haline gelmiştir.

Türk kültür ve medeniyeti, Türklerin devlet kurduğu coğrafyanın etkisi ile “Bozkır Kültürü” olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

HALK KÜLTÜRÜ

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, Türk toplumunun yüzyıllar boyunca ürettiği kültür ürünlerini ve faaliyetlerini, bilimsel metotlarla tespit ederek, ulusal ve evrensel nitelikli kültürel çalışmalara katkı sağlamak, ayrıca Türk kültür varlıklarını gelecek nesillere taşıyabilmek amacıyla kurulmuş Türkiye’nin tek bilgi ve belge merkezidir.
           

Yurtiçinde ve yurtdışında, halk kültürü alanına giren gelenek, görenek-inançlar, el sanatları, giyim- kuşam, halk mutfağı, halk müziği ve oyunları, halk tiyatrosu, halk edebiyatı ve halk ozanlığı geleneği vb. konularda uzman araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgi ve belgeler yazılı veya görsel materyal merkezimize kaydedilerek kültürümüzü dünyaya tanıtmak, kültürler arası bilgi alışverişine katkıda bulunmak amacıyla kurum/kuruluş, uzman, araştırmacı ve akademisyenlerin hizmetine sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

SANAT

Plastik Sanatlar

Plastik sanatlar, geneli itibarıyla, şekil verilebilen somut malzemelerden renk, boyut veya derinlik ihtiva eden ürünlerin ortaya konulduğu sanat dallarının tümünü kapsayan bir terim olup “görsel sanatlar” olarak da ifade edilmektedir. Plastik sanatları oluşturan alt dallar arasında; resim, heykel, seramik, fotoğraf, özgün baskı, gravür v.b. sayılabilir.

Resim ve Heykel Müzeleri

Galeriler

Yayınlar

Müzik ve Sahne Sanatları

Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak; müzik ve sahne sanatlarına ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması yönündeki faaliyetlerini de orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk dansı toplulukları aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

Türk Halk Müziği Koroları

Klasik Türk Müziği Koroları

Topluluklar

Orkestralar

Sanatçılar

Devlet Sanatçısı Ünvanını Alan Sanatçı Listesi

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğe Bağlı Sanat Kurumlarında Görev Alan Solist Sanatçılar

Plastik Sanatlar Alanındaki Sanatçılarımız

Tiyatro

Kültür ve sanat barışa katkıda bulunur ve insanları birbirine yaklaştırarak birbirlerini tanımaları için fırsat sunar. Bu amaçla Devlet Tiyatroları dram sanatının yerli ve yabancı en seçkin eserlerini seyircilerle buluşturmaktadır.

Tiyatro tarihçesi, faliyetleri ve sahnelenen oyunlar için
Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivalleri

Opera ve Bale

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlükleri'nde temsil faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca her yaz yerli ve yabancı opera ve bale topluluklarının katılımıyla festivaller gerçekleşmektedir.

Cumhuriyet Türkiyesinde Opera Ve Bale

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali

Bodrum Uluslararası Opera ve Bale Festivali

Uluslararası İstanbul Opera Festivali

İstanbul Uluslararası Dans Yarışması

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, iki yılda bir, profesyonel hayata atılmak üzere olan genç dansçıların uluslararası platformda kendilerini göstermeleri için bir fırsat olan İstanbul Uluslararası Dans Yarışması gerçekleştirilmektedir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, iki yılda bir, profesyonel hayata atılmak üzere olan genç dansçıların uluslararası platformda kendilerini göstermeleri için bir fırsat olan İstanbul Uluslararası Dans Yarışması gerçekleştirilmektedir.

www.istanbulballetcompetition.gov.tr

SinemaSinema

Sinema, 19. yüzyılın sonlarına doğru Paris'te ilk sinematograf gösterimlerinin başlamasından birkaç yıl sonra Türkiye'ye de gelmiştir.

Türkiye'de Sinema - Akıllı İşaretler - Film İstatistikleri - Bakanlık Film Arşivi - Başvuru İşlemleri