T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İlköğretim, Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Arasında Düzenlenecek Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Özel Şartnamesi

İlköğretim, Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Arasında Düzenlenecek Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Özel Şartnamesi

KONU

Madde 1:

- İlköğretim Okulu 3. 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ" konulu resim,

- İlköğretim Okulu 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ" konulu şiir,

- Lise ve dengi okul öğrencileri arasında "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ" konulu kompozisyon yarışması düzenlenecektir.

AMAÇ

Madde 2:

Türk dünyasının ve dünya tarihinin en eski bayramı olan Nevruzun yenigün, yeni başlangıç olarak tüm insanlığın birlik ve beraberliğini sağlamak, toplumumuzun her kesiminin özellikle de geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin ve gençlerimizin insan ve doğa sevgisini, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek milli, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.

KAPSAM

Madde 3:

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaların şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek Resim, Şiir ve Kompozisyonlara verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 4:

Bu özel şartname, 21 Mart 1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

KATILIM ŞARTLARI

Madde 5:

a) Resim Yarışmasına; İlköğretim okullarının 3. 4.ve 5. sınıf öğrencileri,

b) Şiir Yarışmasına; İlköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri,

c) Kompozisyon Yarışmasına; lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

Madde 6:

a) Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

* Resim Yarışması için:

- Yarım resim kağıdına yapılacak (35x50 cm), arka yüzler kullanılmayacaktır.
- Sulu boya veya pastel boya kullanılacaktır.

* Şiir Yarışması için:

- Beyaz çizgisiz dosya kağıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.
- Elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.
- Bir sayfayı geçmeyecektir.

* Kompozisyon Yarışması için:

- Beyaz çizgisiz dosya kağıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.
- Elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.
- İki sayfayı geçmeyecektir.

b) Kağıtların arka yüzünün sağ üst köşesine öğrencinin;

- Adı ve Soyadı,
- Doğum Tarihi
- Okulunun Adı,
- Sınıfı ve Numarası,
-İlköğretim okul öğrencilerinin okul müdürü ile sınıf öğretmeninin adı ve soyadı,
- Açık Adresi (İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak, Kapı No, Okul ve Ev Telefonları) mutlaka yazılacaktır.

c) Yarışmaya katılan Resim, Şiir ve Kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.

BAŞVURU VE ÖN ELEME

Madde 7:

a) Resim, Şiir ve Kompozisyonlar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

b) İlk eleme okul müdürlüklerince yapılacak, ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar o okullarında kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını sayı olarak bildiren bir yazı ile birlikte doğrudan İl Kültür Müdürlüklerine gönderilecektir.

c) İkinci eleme İllerde Valiliklerce İl Kültür Müdürleri Başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılarak, il çapında ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar belirlenecektir.

d) İl çapında sadece ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar okullardan gelen yazılarda belirtilen sayılar toplanarak her dalda o ilde toplam kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını sayı olarak bildiren bir yazı ile birlikte Kültür Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'na gönderilecektir.

DEĞERLENDİRME KURULLARI VE DEĞERLENDİRME

Madde 8:

a) Değerlendirme Kurulları; Milli Eğitim Bakanlığını temsil eden bir üye ile Kültür Bakanlığı tarafından seçilen 4 üyeden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Değerlendirme Kurulları kendi üyeleri arasında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.

b) İllerden gelen resim, şiir ve kompozisyonlar ile Yurtdışından yarışmaya katılan eserler değerlendirme kurulları tarafından değerlendirilir ve ilk üç dereceye giren eserler belirlenir.

c) Yarışma sonuçları Kültür Bakanlığı tarafından ilgili Valiliklere duyurulur.

TAKVİM

Madde 9:

a) Bu özel şartname, Bakanlığımızca Valiliklere 21 OCAK 2002 tarihine kadar gönderilecektir.

b) Valiliklerce resmi ve özel tüm ilköğretim, lise ve dengi okul müdürlüklerine 25 OCAK 2002 tarihine kadar ulaştırılacaktır.

c) Okul müdürlüklerince öğrencilere 30 OCAK 2002 tarihine kadar gerekli duyuru yapılacaktır.

d) Resim, şiir ve kompozisyonlar, 08 ŞUBAT 2002 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

e) Okullarda ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar, okul müdürlüklerince doğrudan İl Kültür Müdürlüklerine gönderilecektir. Son gönderme tarihi 15 ŞUBAT 2002'dir.

f) İl Kültür Müdürlüğüne gönderilen eserler 28 ŞUBAT 2002 tarihine kadar İl Kültür Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulacak komisyonca değerlendirilerek illerde ilk üç dereceye giren eserler belirlenecektir.

g) İl çapında ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar, Valiliklerce en geç 08 MART 2002 tarihine kadar Kültür Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Anafartalar Cad. No: 67 Pos. Kod. 06250 Ulus/ANKARA adresine gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İl Kültür Müdürlükleri kanalı ile gönderilmeyen ve istenilenden (her dalda ilk üç dereceye giren) fazla gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖDÜLLER

Madde 10: Türkiye genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında ilk üç dereceye giren öğrencilerden;

a) Resim Yarışması (İlköğretim okullarının 3.4. ve 5. sınıf öğrencileri) :
Ödüller; birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon olarak verilir.

- Birincilik Ödülü : 500.000.000 TL.
- İkincilik Ödülü : 400.000.000 TL.
- Üçüncülük Ödülü : 300.000.000 TL.
- Mansiyon Ödülü : 250.000.000 TL.

b) Şiir Yarışması (İlköğretim Okullarının 6.7. ve 8. sınıf öğrencileri) :
Ödüller; birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon olarak verilir.

- Birincilik Ödülü : 500.000.000 TL.
- İkincilik Ödülü : 400.000.000 TL.
- Üçüncülük Ödülü : 300.000.000 TL.
- Mansiyon Ödülü : 250.000.000 TL.

c) Kompozisyon Yarışması (Lise ve dengi okulların tüm öğrencileri):
Ödüller; birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon olarak verilir.

- Birincilik Ödülü : 500.000.000 TL.
- İkincilik Ödülü : 400.000.000 TL.
- Üçüncülük Ödülü : 300.000.000 TL.
- Mansiyon Ödülü : 250.000.000 TL.

ÖDÜL TÖRENLERİ

Madde 11:

İllerde resim, şiir ve kompozisyon dallarında ilk üç dereceye giren öğrencilerimize ve okul kütüphanelerine Bakanlığımız yayınlarından kitap seti hediye edilecektir.

Türkiye genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin ödül töreninin tarihi, dereceye giren öğrenci ve velilerinin törene katılması ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Dereceye giren öğrencilere "Plaket ve Başarı Belgesi", okul müdürü ile sınıf öğretmenine de "Teşekkür Belgesi" verilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 12:

Dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonların, telif hakları Kültür Bakanlığı'na aittir.

Madde 13:

Yarışmaya gönderilen resim, şiir ve kompozisyonlar yarışmacılara iade edilmez.

Madde 14:

Bu özel şartnamede açıklanmayan konularda "Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 15:

Bu özel şartnamedeki hükümlere titizlikle uyulacaktır.