T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Sinema Destek Başvurusu

Sinema Destek Başvurusu için tıklayınız

Sinema Alanında Sağlanacak Bakanlığımız Desteği İçin Başvuru Koşulları Yeniden Düzenlendi

I. PROJE DESTEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

A. SENARYO VE DİYALOG YAZIM VE GELİŞTİRME BAŞVURULARI İÇİN

1) Başvuru formu (Yazar İmzalı),
2) Talep edilen destek türü ve miktarı,
3) Giderler ve gerekçeleri İçeren Bütçe,
4) Snopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),
5) Film öyküsü ( En az 5 sayfa, en fazla 15 sayfa),
6) Eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,
7) Kaynak eser sahibinin izni ( varsa),
8) Yazar görüşü,
9) Yazar özgeçmişi,
10) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,
11) Referanslar (varsa)

B. KURGU, KISA VE ANİMASYON FİLM YAPIM GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

1) Başvuru formu (Yapımcı ve Yönetmen İmzalı),
2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,
3) Talep edilen destek türü ve miktarı,
4) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),
5) Tretman (En az 10, en fazla 15 Sayfa),
6) Senaryo (En az 60 Sayfa),
7) Giderler ve gerekçeleri İçeren Bütçe ve hazırlık planı,
8) Eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname (Senaryo için),
9) Yönetmen görüşü,
10) Yapımcı özgeçmişi,
11) Yönetmen özgeçmişi,
12) Senarist özgeçmişi,
13) Proje takvimi,
14) Ticaret faaliyet Belgesi (Son Tarihli),
15) Sicil gazetesi (Son Tarihli),
16) Meslek birliği üyelik belgesi (Varsa),
17) İmza sirküleri,
18) Yapımcı belgesi,
19) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,
20) Referanslar (varsa).

C. BELGESEL FİLM YAPIM GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

1) Başvuru formu,
2) Talep edilen destek türü ve miktarı,
3) Projenin konusu, amacı ve içeriği (En çok 3 sayfa),
4) Projede yapılmak istenen araştırma ve geliştirmenin aşamaları ve içeriği (En az 2, en çok 6 sayfa),
5) Proje takvimi,
6) Giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,
7) Yönetmen (filmografya),
8) Yapımcı özgeçmişi,
9) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),
10) İmza sirküleri,
11) Taahhütname,
12) Yapımcı belgesi,
13) Ticaret faaliyet belgesi (Son tarihli),
14) Sicil Gazetesi (Son tarihli),
15) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,
16) Referanslar (varsa).

D. DİĞER PROJE DESTEK BAŞVURULARI İÇİN

1) Başvuru formu,
2) Talep edilen destek türü ve miktarı,
3) Başvuruda bulunanın özgeçmişi,
4) Projenin konusu, amacı, içeriği ve beklenen fayda,
5) Proje uygulama kadrosu ve referansları,
6) Proje uygulama yöntemi,
7) Hedef kitle,
8) Proje takvimi,
9) Giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,
10) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,
11) İşbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar (varsa),
12) Referanslar (varsa),
13) Sponsorlar (varsa).

II. YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI

A. YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

1) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı),
2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,
3) Ticaret faaliyet belgesi (son tarihli),
4) Sicil gazetesi (son tarihli),
5) İmza sirküleri,
6) Yapımcı belgesi,
7) Talep edilen destek türü ve miktarı,
8) Finans planı (en az %50 si kanıtlanmış),
9) Proje takvimi,
10) Geri ödeme takvimi, (geri ödemeli destek talep ediliyorsa),
11) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik ve sanatsal katkı payları,
12) Yapımcı özgeçmişi,
13) Yönetmen özgeçmişi,
14) Senarist özgeçmişi,
15) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi,
16) Eser ve bağlantılı hak sahipleri ile yapılmış ve mali hakları kullanma yetkilerini gösterir sözleşmeler,
17) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),
18) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 Sayfa),
19) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 Sayfa),
20) Senaryo (En az 60 Sayfa),
21) Bütçe özeti,
22) Ayrıntılı bütçe,
23) Yönetmen görüşü (En Çok 5 Sayfa),
24) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,
25) Dağıtımcı ile yapılan gösterim anlaşması (varsa),
26) Referanslar (varsa),
27) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
28) Sponsorlar (varsa),
29) Diğer (varsa),
30) Banka mektubu (kredi başvuruları için),

B. BELGESEL FİLM YAPIM BAŞVURULARI İÇİN

1) Başvuru formu,
2) Ticaret faaliyet belgesi (Son tarihli),
3) Sicil gazetesi (Son Tarihli),
4) İmza sirküleri,
5) Yapımcı belgesi,
6) Talep edilen destek türü ve miktarı,
7) Projenin konusu, amaç ve içeriği (En çok 3 sayfa),
8) Yaklaşım metni/snopsis/tretman,
9) Proje araştırma sonrası aşamaları içeriyor ise araştırma sonuçları,
10) Proje yapım aşamaları ve takvimi,
11) Geri ödeme takvimi, (geri ödemeli destek talebi yapılıyorsa),
12) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik ve sanatsal katkı payları,
13) Finans planı (En az % 50’si kanıtlanmış),
14) Yapım aşamaları ve finans planı ile tutarlı ayrıntılı bütçe,
15) Yönetmen özgeçmişi (filmografya),
16) Yapımcı özgeçmişi,
17) Metin yazarının özgeçmişi,
18) Eser ve bağlantılı hak sahipleri ile yapılmış ve mali hakları kullanma yetkilerini gösterir sözleşmeler,
19) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),
20) Metin yazarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,
21) Referanslar,
22) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
23) Sponsorlar ve destekçi kuruluşlar var ise ilgili belgeler,

C. İLK FİLMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK YÖNETMENLERİN YER ALDIĞI YAPIM BAŞVURULARI İÇİN

1) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı),
2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,
3) İmza sirküleri,
4) Talep edilen destek türü ve miktarı,
5) Yönetmen özgeçmişi,
6) Senarist özgeçmişi,
7) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi,
8) Eser ve bağlantılı hak sahipleri ile yapılmış ve mali hakları kullanma yetkilerini gösterir sözleşmeler,
9) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 Sayfa),
10) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 Sayfa),
11) Senaryo (En az 60 Sayfa),
12) Bütçe özeti,
13) Ayrıntılı bütçe,
14) Yönetmen görüşü (En çok 5 Sayfa),
15) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,
16) Proje takvimi,
17) Geri ödeme takvimi (geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa),
18) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik ve sanatsal katkı payları,
19) Referanslar (varsa),
20) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
21) Sponsorlar (varsa),
31) Ticaret faaliyet belgesi (son tarihli), sicil gazetesi (son tarihli), yapımcı belgesi. (Bu belgeler başvurunun Destekleme Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde ibraz edilir.)

III. YAPIM SONRASI DESTEĞİ BAŞVURULARI

1) Başvuru formu,
2) Ticaret faaliyet belgesi,
3) Sicil kaydı,
4) İmza sirküleri,
5) Talep edilen destek türü ve miktarı,
6) Finansman planı,
7) Bütçe,
8) Proje takvimi,
9) Geri ödeme takvimi (geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa),
10) Destek başvurusunda bulunulan filmin:
          a) yapımcısı ile yapılan sözleşme (film yapımcısının dışında yapılan başvurularda),
          b) yapımcısı, yönetmeni, senarist ve başrol oyuncularına ilişkin bilgiler,
          c) izlenebilir bir kopyası,
11) Dağıtım, tanıtım veya gösterim anlaşmaları (varsa),
12) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
13) Sponsorlar (varsa),
14) Referanslar (varsa).

IV. AMATÖR ÇALIŞMALAR

1) Başvuru formu,
2) Talep edilen destek türü ve miktarı,
3) Başvuruda bulunanın özgeçmişi,
4) Projenin konusu, amacı, içeriği ve beklenen fayda,
5) Proje uygulama kadrosu ve referansları,
6) Proje uygulama yöntemi,
7) Hedef kitle,
8) Proje takvimi,
9) Giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,
10) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,
11) İşbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar (varsa),
12) Referanslar (varsa),
13) Sponsorlar (varsa).