T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Profesyonel Turist Rehberliği Kursları

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ KURSLARI

İstanbul ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde Profesyonel Turist Rehberliği Kursları açılacaktır.

KURSLARIN NİTELİĞİ

Kurslar Bulgarca, Çekce, Çince, Danimarkaca, Farsça, Hollandaca, İsveçce, Korece, Lehçe (Polonyaca), Macarca, Norveçce, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Yunanca dillerinden ülkesel nitelikte açılacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Sınav Yapılacak İl
İstanbul
Antalya
Başvuru Tarihleri
28 Mart-08 Nisan 2005
28 Mart-08 Nisan 2005
Sınav Tarihleri
26-30 Nisan 2005
23-27 Mayıs 2005

SINAVLARA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak
-En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Yurtdışında öğrenim görmüş olanların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)
-Bakanlıkça belirlenen dili/dilleri çok iyi derecede bilmek.

Adayların aşağıda adresleri belirtilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden veya Bakanlık web sitesinden (www.kultur.gov.tr) temin edecekleri Sınav Giriş Formunu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, belirtilen son başvuru tarihine kadar sınava girecekleri  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (08 Nisan 2005 tarihinden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.)

1) 2 Adet fotoğraf,
2) Onaylı öğrenim belgesi örneği,
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik No bildirilecektir)
4) Banka Dekontu (T.C. Ziraat Bankası Ankara-Heykel Şubesi 3483170 nolu DÖSİMM hesabına 75 YTL (75.000.000.-TL) yatırılacaktır. Birden fazla dilden sınava katılacak adaylar her dil için ayrı ücret yatıracaklardır.)

ADAYLARIN BAŞVURACAKLARI ADRESLER

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Süleyman Seba Cad. No:5 Akaretler, Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: 0212 258 70 60-258 77 60   Faks: 0212 258 77 23

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Anafartalar (Güllük) Cad. No:31 ANTALYA
Tel: 0242 247 76 60 (8 Hat)  Faks: 0242 248 78 70