T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Tanıtma Genel Müdürlüğü Reklam ve Halkla İlişkiler İhale Duyurusu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 2006 yılı içerisinde yurtdışında yapılacak reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri ihalesi için Bakanlığımızın belirlediği tanıtma/pazarlama stratejisine bağlı olarak teklif alınacaktır.

Teklif ile ilgili İdari ve Teknik Şartname, İletişim/pazarlama stratejileri, Ajans Kimlik Bilgileri metni ve tanıtım kampanyalarının yürütüleceği ülkelerle ilgili reklam bütçe dağılımları listesi, (İsmet İnönü Bulvarı, No: 5 Kat: 8 Bahçelievler/Ankara) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Reklam Şubesinden temin edilebilir.

Teklifler iki örnek olarak hazırlanacaktır.

Tekliflerin bir örneği, 14 Ekim 2005 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Reklam Şubesi’ne (İsmet İnönü Bulvarı, No: 5 Kat: 8 Bahçelievler/Ankara) bir örneği ise yine 14 Ekim 2005 tarihi mesai bitimine kadar bir paket halinde ilgili grubun ihalesinin yapılacağı Kültür ve Tanıtma Müşavirlik (Paris veya Pekin) adresine ulaşacak şekilde (posta/kargo) gönderilecektir.

Bakanlığımıza yurtiçinden iletilecek teklifler elden, yurtdışından iletilecek teklifler ise posta/kargo yoluyla teslim edilecektir.

Paris veya Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği adresine ve Bakanlığımıza 14 Ekim 2005 tarihi mesai saati bitiminden sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhalenin Yapılacağı Ülkeler

Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği

Bureau du tourisme et D’Imformation de Turquie

102. Avenue Des Champs Elysees, 75008 Paris/FRANCE

Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği

Turkish Embassy, Information Section Unit S 118 Office

Building Beijing Lufthansa Center No.50 Liang Ma Qiao Road

Beijing 100016, P.R. CHINA