T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İhtisas Kütüphaneleri ne tür kütüphanelerdir? Kuruluş amaçları nelerdir? Hangi tür okuyucu kitlesine hizmet verilmektedir?

İhtisas kütüphaneleri, bir örgüt, hükümet birimi, meclis, araştırma kurumları (üniversiteler, enstitüler vb.), eğitim toplulukları, mesleki dernekler, müzeler veya işletmelerce yönetilen kütüphanelerdir. İhtisas kütüphaneleri;

Hükümet,
Topluluklar ve kuruluşlar,
Endüstriyel ve ticari örgütler,
Akademik kuruluşlar şeklinde sınıflandırılabilir.            

İhtisas kütüphanelerinin temel amacı, içinde bulundukları kurum/kuruluşa hizmet etmektir.            

Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda istenen bilgileri sağlamakla yükümlüdür.           

İhtisas kütüphanelerinde, mahiyetinde bulunduğu kurum mensuplarına, ilgili ihtisas alanlarından akademisyenlere, bilim adamlarına, araştırmacılara ve öğrencilere hizmet verilmektedir.